Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Puławy

Pracownicy Urzędu Gminy

Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Okres Kolejność
Kamil Adam Lewandowski Stanowisko:Wójt Gminy Puławy
Telefon:818874121
Email:
0 1
Wojciech Gibaszek Stanowisko:Zastępca Wójta Gminy Puławy
Telefon:818874121
Email:
0 6
Radosław Kosmala Stanowisko:Sekretarz Gminy Puławy
Telefon:818890527
Email:
0 10
Krzysztof Sobina Stanowisko:Skarbnik Gminy Puławy - Kierownik Wydziału Finansowego
Email:
0 16
Agnieszka Dudek Stanowisko:Kierownik Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych
Telefon:+48 81 889-05-46; 512 343 940
Email:
0 19
Michał Kramarczyk Stanowisko:Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Ochrony Środowiska
Telefon:818890502
Email:
0 22
Anna Wadas Stanowisko:Kierownik Wydziału Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych
Telefon:+48 81 889 05 22; 512 321 273
Email:
0 26
Małgorzata Włoch-Kamola Stanowisko:Kierownik Wydziału Organizacyjnego i Spraw Społecznych
Telefon:+48 81 889-05-11; 512 289 627
Email:
0 28
Wioletta Woźniak Stanowisko:Starszy inspektor ds. księgowości budżetowej
Telefon:+48 81 889-05-14; 502 510 596
Email:
0 29
Agnieszka Krupa Stanowisko:Podinspektor ds. księgowości budżetowej
Email:
0 40
Anita Krajewska Stanowisko:Podinspektor ds. ewidencji działalności gospodarczej i rozliczeń
Telefon:+48 81 889-05-14
Email:
0 47
Anna Stępień Stanowisko:Inspektor ds. dowodów osobistych i ewidencji ludności
Telefon:+48 81 889-05-12, 535 553 348
Email:
0 48
Paweł Nocek Stanowisko:Inspektor ds. profilaktyki, promocji, kultury i sportu
Email:
0 49
Ewelina Koput Stanowisko:Podinspektor ds. obsługi rady gminy i współpracy z organizacjami pozarządowymi
Email:
0 53
Karolina Jarosz Stanowisko:Podinspektor ds. obsługi rady gminy i współpracy z organizacjami pozarządowymi (zastępstwo)
Telefon:818890509
Email:
0 54
Renata Bielawska Stanowisko:Inspektor ds. obsługi sekretariatu
Telefon: +48 81 889 05 25, +48 81 887 41 21, 512-320-813
Email:
0 55
Małgorzata Szewczyk Stanowisko:Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych
Telefon:+48 81-889 05 48; 512-219-183
Email:
0 56
Małgorzata Tyburca Stanowisko:Inspektor ds. księgowości podatkowej
Telefon:+48 81 889-05-48, 535-553-328
Email:
0 57
Katarzyna Kimak Stanowisko:Podinspektor ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych
Email:
0 58
Monika Mazurek Stanowisko:Podinspektor ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych
Telefon:818890548
Email:
0 61
Renata Węglarz Stanowisko:Podinspektor ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych
Email:
0 63
Małgorzata Godlińska-Lasota Stanowisko:Inspektor ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego
Telefon:(81) 889 05 28; 512 320 209
Email:
0 64
Mateusz Romaniuk Stanowisko:Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami
Telefon:502664202
Email:
0 65
Karolina Kustra Stanowisko:Inspektor ds. ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa
Telefon:818890502
Email:
0 66
Ewa Szabelska Stanowisko:Starszy inspektor ds. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Telefon:+48 81 889-05-47, 504 298 155
Email:
0 68
Agnieszka Chudzik Stanowisko:Podinspektor ds. inwestycji i pozyskiwania funduszy zewnętrznych
Telefon:+48 81 889-05-21; 501 181 490
Email:
0 69
Patryk Pietrasiak Stanowisko:Inspektor ds. inwestycji drogowych i utrzymania dróg gminnych
Telefon:+48 81 889 05 21
Email:
0 70
Anna Kasprzak Stanowisko:Podinspektor ds. zamówień publicznych
Email:
0 72
Emilia Góral Stanowisko:Samodzielne stanowisko urzędnicze ds. bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego
Telefon:818890538
Email:
0 74
Wioleta Nowak Stanowisko:Pomoc administracyjna
Email:
0 75
Agnieszka Ziółek Stanowisko:Pomoc administracyjna
Email:
0 76
Krystyna Jędrych Stanowisko:Skarbnik Gminy Puławy - Kierownik Wydziału Finansowego
Telefon:+48 81-889-05-05;
Email:
0 77
Teresa Maj Stanowisko:Starszy inspektor ds. ewidencji działalności gospodarczej i ochotniczych straży pożarnych
Telefon:+48 81-889-05-09; 512 256 555
Email:
0 78