Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Puławy

Urząd Gminy

Szczegółowe wyszukiwanie
Wójt Gminy
Oświadczenie majątkowe - początek 8 kadencji Wójta Gminy Puławy
Stanowisko pracownika - Wójt Gminy Puławy
Oświadczenie majątkowe - koniec 7 kadencji Wójta Gminy Puławy
Stanowisko pracownika - Wójt Gminy Puławy
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Stanowisko pracownika - Wójt Gminy Puławy
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Stanowisko pracownika - Wójt Gminy Puławy
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Stanowisko pracownika - Wójt Gminy Puławy
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Stanowisko pracownika - Wójt Gminy Puławy
Urząd Gminy Puławy
Oświadczenie majątkowe za 2022 rok
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Stanowisko pracownika - Kierownik referatu
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Stanowisko pracownika - Kierownik Referatu Podatkowego
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Stanowisko pracownika - Kierownik referatu
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Stanowisko pracownika - Kierownik Referartu
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok
Zastępca Wójta Gminy
Oświadczenie majątkowe za 2022 rok
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok
Oświadczenie majątkowe z 2021 roku - powołanie na stanowisko z dniem 1 września 2021 r.
Stanowisko pracownika - Zastępca Wójta Gminy Puławy
Urząd Gminy Puławy
Oświadczenie majątkowe za 2022 rok
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Stanowisko pracownika - Inspektor
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Stanowisko pracownika - Inspektor ds. planownia i zagospodarowania przestrzennego
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Stanowisko pracownika - Inspektor
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Stanowisko pracownika - Inspektor ds.planowania i zagospodarowania przestrzenego
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok
Skarbnik Gminy
Oświadczenie majątkowe - odwołanie ze stanowiska Skarbnika Gminy Puławy
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Stanowisko pracownika - Skarbnik Gminy Puławy
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Stanowisko pracownika - Skarbnik Gminy Puławy
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Stanowisko pracownika - Skarbnik Gminy Puławy
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Stanowisko pracownika - Skarbnik Gminy Puławy
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok
Sekretarz Gminy
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Stanowisko pracownika - Sekretarz Gminy Puławy
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Stanowisko pracownika - Sekretarz Gminy Puławy
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Stanowisko pracownika - Sekretarz Gminy Puławy
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Stanowisko pracownika - Sekretarz Gminy Puławy
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
Stanowisko pracownika - Sekretarz Gminy Puławy
Sekretarz Gminy
Oświadczenie majątkowe za 2022 rok
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok
Oświadczenie majątkowe - rozpoczęcie pracy na stanowisku Sekretarza Gminy.
Wójt Gminy
Oświadczenie majątkowe za 2022 rok
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok
Oświadczenie majątkowe z 2021 roku - początek kadencji Wójta Gminy Puławy
Stanowisko pracownika - Wójt Gminy Puławy
Urząd Gminy Puławy
Oświadczenie majątkowe za 2022 rok
Sprostowanie oświadczenia majątkowego za 2019 rok
Stanowisko pracownika - Inspektor ds. ewidencji działalności gospodarczej, ewidencji ludności i ochotniczych straży pożarnych
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Stanowisko pracownika - Inspektor
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Stanowisko pracownika - Inspektor ds. ewidencji działalności gospodarczej, ewidencji ludności i ochotniczych straży pożarnych
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Stanowisko pracownika - Inspektor
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Stanowisko pracownika - Inspektor ds. ewidencji gospodarczej, ewidencji ludności i ochotniczych straży pożarnych
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok
Skarbnik Gminy
Oświadczenie majątkowe za 2022 rok
Oświadczenie majątkowe - powołanie na stanowisko Skarbnika Gminy Puławy
Stanowisko pracownika - Skarbnik Gminy Puławy - Kierownik Wydziału Finansowego
Zastępca Wójta Gminy
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Stanowisko pracownika - Zastępca Wójta Gminy Puławy
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Stanowisko pracownika - Zastępca Wójta Gminy Puławy
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Stanowisko pracownika - Zastępca Wójta Gminy Puławy
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Stanowisko pracownika - Zastępca Wójta