Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Puławy

Radni Gminy Puławy

Szczegółowe wyszukiwanie
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe - początek 8 kadencji Rady Gminy Puławy
Stanowisko pracownika - Radna Gminy Puławy
Oświadczenie majątkowe - koniec 7 kadencji Rady Gminy Puławy
Stanowisko pracownika - Radna Gminy Puławy
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Stanowisko pracownika - Radna
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Stanowisko pracownika - Radna
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Stanowisko pracownika - Radna Gminy Puławy
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Stanowisko pracownika - Radna Gminy Puławy
Oświadczenie majątkowe za 2022 rok
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe - koniec 7 kadencji Rady Gminy Puławy
Stanowisko pracownika - Radny Gminy Puławy
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Stanowisko pracownika - Radny Gminy Puławy
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe - początek 8 kadencji Rady Gminy Puławy
Stanowisko pracownika - Radna Gminy Puławy
Oświadczenie majątkowe - koniec 7 kadencji Rady Gminy Puławy
Stanowisko pracownika - Radna Gminy Puławy
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Stanowisko pracownika - Radna
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Stanowisko pracownika - Radna
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Stanowisko pracownika - Radna Gminy Puławy
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Stanowisko pracownika - Radna Gminy Puławy
Oświadczenie majątkowe za 2022 rok
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe - koniec 7 kadencji Rady Gminy Puławy
Stanowisko pracownika - Radna Gminy Puławy
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Stanowisko pracownika - Radna Gminy Puławy
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe - koniec 7 kadencji Rady Gminy Puławy
Stanowisko pracownika - Radny Gminy Puławy
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Stanowisko pracownika - Radny Gminy Puławy
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe - początek 8 kadencji Rady Gminy Puławy
Stanowisko pracownika - Radny Gminy Puławy
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Stanowisko pracownika - Radny Gminy Puławy
Oświadczenie majątkowe za 2022 rok
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe - koniec 7 kadencji Rady Gminy Puławy
Stanowisko pracownika - Radna Gminy Puławy
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok - Monika Mazurek (zmiana nazwiska z Głowacka)
Stanowisko pracownika - Radna Gminy Puławy
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe - początek 8 kadencji Rady Gminy Puławy
Stanowisko pracownika - Radny Gminy Puławy
Oświadczenie majątkowe - koniec 7 kadencji Rady Gminy Puławy
Stanowisko pracownika - Radny Gminy Puławy
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Stanowisko pracownika - Radny Gminy Puławy
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Stanowisko pracownika - Radny Gminy Puławy
Oświadczenie majątkowe za 2022 rok
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe - początek 8 kadencji Rady Gminy Puławy
Stanowisko pracownika - Radny Gminy Puławy
Oświadczenie majątkowe - koniec 7 kadencji Rady Gminy Puławy
Stanowisko pracownika - Radny Gminy Puławy
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Stanowisko pracownika - Radny Gminy Puławy
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Stanowisko pracownika - Radny Gminy Puławy
Oświadczenie majątkowe za 2022 rok
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe - koniec 7 kadencji Rady Gminy Puławy
Stanowisko pracownika - Radny Gminy Puławy
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Stanowisko pracownika - Radny Gminy Puławy
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe - początek 8 kadencji Rady Gminy Puławy
Stanowisko pracownika - Radny Gminy Puławy
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Stanowisko pracownika - Radny Gminy Puławy
Oświadczenie majątkowe za 2022 rok
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe - początek 8 kadencji Rady Gminy Puławy
Stanowisko pracownika - Radna Gminy Puławy
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Stanowisko pracownika - Radna
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Stanowisko pracownika - Radna
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Stanowisko pracownika - Radna Gminy Puławy
Oświadczenie majątkowe za 2022 rok
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe - początek 8 kadencji Rady Gminy Puławy
Stanowisko pracownika - Radny Gminy Puławy
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Stanowisko pracownika - Radny Gminy Puławy
Oświadczenie majątkowe za 2022 rok
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe - początek 8 kadencji Rady Gminy Puławy
Stanowisko pracownika - Radny Gminy Puławy
Oświadczenie majątkowe - koniec 7 kadencji Rady Gminy Puławy
Stanowisko pracownika - Radny Gminy Puławy
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Stanowisko pracownika - Radny Gminy Puławy
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Stanowisko pracownika - Radny Gminy Puławy
Oświadczenie majątkowe za 2022 rok
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe - koniec 7 kadencji Rady Gminy Puławy
Stanowisko pracownika - Radna Gminy Puławy
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Stanowisko pracownika - Radna Gminy Puławy
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe - początek 8 kadencji Rady Gminy Puławy
Stanowisko pracownika - Radna Gminy Puławy
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Stanowisko pracownika - Radna
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Stanowisko pracownika - Radna
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Stanowisko pracownika - Radna Gminy Puławy
Oświadczenie majątkowe za 2022 rok
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe - początek 8 kadencji Rady Gminy Puławy
Stanowisko pracownika - Radna Gminy Puławy
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Stanowisko pracownika - Radna
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Stanowisko pracownika - Radna
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Stanowisko pracownika - Radna Gminy Puławy
Oświadczenie majątkowe za 2022 rok
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe - początek 8 kadencji
Stanowisko pracownika - Radna Gminy Puławy
Oświadczenie majątkowe - koniec 7 kadencji Rady Gminy Puławy
Stanowisko pracownika - Radna Gminy Puławy
Oświadczenie majątkowe za 2022 rok
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Stanowisko pracownika - Radna
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Stanowisko pracownika - Radna
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Stanowisko pracownika - Radna Gminy Puławy
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Stanowisko pracownika - Radna Gminy Puławy
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe - początek 8 kadencji Rady Gminy Puławy
Stanowisko pracownika - Radna Gminy Puławy
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Stanowisko pracownika - Radna
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Stanowisko pracownika - Radna
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Stanowisko pracownika - Radna Gminy Puławy
Oświadczenie majątkowe za 2022 rok
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe - koniec 7 kadencji Rady Gminy Puławy
Stanowisko pracownika - Radny Gminy Puławy
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Stanowisko pracownika - Radny Gminy Puławy
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe - koniec 7 kadencji Rady Gminy Puławy
Stanowisko pracownika - Radna Gminy Puławy
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Stanowisko pracownika - Radna Gminy Puławy
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe - początek 8 kadencji Rady Gminy Puławy
Stanowisko pracownika - Radny Gminy Puławy
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Stanowisko pracownika - Radny Gminy Puławy
Oświadczenie majątkowe za 2022 rok
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe - początek 8 kadencji Rady Gminy Puławy
Stanowisko pracownika - Radny Gminy Puławy
Oświadczenie majątkowe - koniec 7 kadencji Rady Gminy Puławy
Stanowisko pracownika - Radny Gminy Puławy
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Stanowisko pracownika - Radny Gminy Puławy
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Stanowisko pracownika - Radny Gminy Puławy
Oświadczenie majątkowe za 2022 rok
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok